Kategoriarkiv: Antisemitism

Vi måste våga prata om all form av antisemitism

27 januari 1945. För 3 veckor sedan kunde man se Förintelsens minnesdag uppmärksammas i Aktuellt. Det var 75 år i år sedan fångarna i Auschwitz befriades. Dagen belystes världen över för att minnas alla som föll offer för nazismens förödande folkmord.

Man visar bland annat ett inslag om hur drygt 200 överlevare under dagen besökt koncentrationslägret för att hedra minnet av de mördade. Man talar om det faktum att hotet mot judar är ett ökande problem i Europa och hur viktigt det är att påminna oss själva om de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begåtts historiskt. Framförallt när vi får allt färre som själva kan vittna om det som hände.

I studion fortsätter diskussionen. Nu har man bjudit in Daniel Feinbaum, som åker runt på skolor och föreläser om sin mormor som själv överlevde Auschwitz. Man har även med Ingrid Lomfors, chef på Forum för levande historia vars arbete går ut på att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i Förintelsen.

Föreläsaren Daniel Feinbaum och Ingrid Lomfors, chef på Forum för levande historia, tycks ha svårt att verbalt formulera orsaken till en stor del av antisemitismen idag.
Daniel Feinbaum och Ingrid Lomfors i Aktuellt

Det riktigt chockerande ögonblicket kommer när Feinbaum berättar att det finns skolor där han inte är välkommen. ”De kan inte garantera vår säkerhet”, säger han. Man menar att vissa elever skulle strejka om han som jude kom dit för att föreläsa. Några av skolorna skulle också ha sett det som kontroversiellt att tala om Förintelsen, på grund av elevers motstånd. Feinbaum menar att dessa skolor ligger i kranskommuner.

Programledaren pressar sina gäster på en förklaring till den här utvecklingen. Båda bli märkbart osäkra och till slut fyller Lomfors in med ett extremt luddigt utlägg om hur det finns ”förutfattade meningar” och hävdar att det stora problemet med antisemitism i Europa beror på nationalismen.

Ingrid Lomfors glömmer bort sin egen expertis.

Jag satt bara och gapade framför tv:n. Inte en enda gång lyfter man det faktum att dagens antisemitism ofta kommer från andra grupper än på 1930-talet. Studier visar tydligt att hat och hot riktat mot judar i Sverige och Europa kommer från väldigt olika håll, men oftast från muslimer och vänsterrörelser.

Undersökning om antisemitism i EU från FRA, 2018.

Lomfors vet mycket väl om detta. Redan 2005 genomförde hennes myndighet, tillsammans med Brottsförebyggande rådet, en studie med avsikt att kartlägga attityder och fördomar mot judar bland den svenska befolkningen. Frågorna som ställdes var formulerade som påståenden och deltagarna fick ta ställning till vilken grad man instämde respektive tog avstånd från dessa. Rapporten går att läsa här.

Ser man på det sammanslagna måttet för antisemitiska attityder så är det inte någon markant skillnad mellan ungdomar & vuxna.

  • Närmare 60% går under kategorin ”låg”
  • Drygt 35% under kategorin ”medel”
  • Båda grupper är ca 5% i kategorin ”hög” & bedöms ha antisemitiska attityder

Studien visar också att antisemitismen är starkare i vissa grupper. ”Resultaten tyder på att antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa”.

Andel i kategorin ”hög” motsvarar inte alla som någonsin haft fördomar mot judar, utan endast där en negativ inställning till judar bedömdes systematisk.

  • Kristna och icke-troende visar i princip samma resultat som tidigare grupper i kategorierna ”låg” & ”medel”
  • Kristna toppar dock med 61%låga antisemitiska attityder
  • Bland muslimer hade 39% en systematisk antisemitisk inställning jämfört med 5% hos kristna & icke-troende

Resultatet från 2005 kan jämföras med en studie från WZB som kom 2013. Den bygger på 9.000 telefonintervjuer med kristna och muslimer i Sverige och 6 andra västeuropeiska länder. Upplägget är samma som tidigare, frågorna formuleras som påståenden som deltagarna tar ställning till. Rapporten går att läsa här.


Påståenden – figur 1:

“Christians [Muslims] should return to the roots of Christianity [Islam]”
“There is only one interpretation of the Bible [the Quran] and every Christian [Muslim] must stick to that”
“The rules of the Bible [the Quran] are more important to me than the laws of [survey country]”

Påståenden – figur 2:

“I don’t want to have homosexuals as friends”
“Jews cannot be trusted”
“Muslims aim to destroy Western culture” [for natives]
“Western countries aim to destroy Islam” [for persons of Turkish or Moroccan origin]


Statistiken från 2005 bekräftas i studien från 2013. Där 45% av muslimer i de tillfrågade länderna höll med om att ”man inte kan lite på judar”. Bland kristna ansåg 10% att detta var korrekt. Sammanslaget ser man också tydligt att fundamentalism är en betydligt vanligare förekomst inom islam än det är inom kristendomen.

Det finns naturligtvis flera faktorer till att det är en så märkbar skillnad mellan grupperna. En viktig faktor är att det finns ett öppet judefientlighet som propageras runt om i den islamiska världen, via media och olika moskéer i Mellanöstern, vilket självklart följt med vissa muslimska grupper till Europa och Sverige. Antisemitismen näras även av den palestinska/israeliska konflikten men även av social segregation i sina nya hemländer.

Om vi verkligen värdesätter att minoriteter ska få känna sig trygga i vårt samhälle så är det också viktigt att ledare slår näven i bordet. Man kan inte acceptera att en viss grupp ska ha rätten att förtrycka en annan grupp. Hat mot judar som grupp kommer självfallet från olika håll, men det är viktigt att också tydliggöra var det största hatet kommer från. Om vi vill framställa oss som ett land som sätter ett värde i att uppmärksamma Förintelsens minnesdag, så räcker det inte med att skicka statsministern till Jerusalem. Vi måste också aktivt arbeta med frågan på hemmaplan och inte nöja oss förrän vi har en judisk befolkning som kan känna sig trygg med att gå på våra gator. Det måste råda en sann nolltolerans och elever som vägrar lyssna på judiska föreläsare bör tillrättavisas snarare än ursäktas.

En annan sida jag skulle tipsa om att besöka är Anti-Defamation League (ADL) som ger utförliga mätningar över antisemitism i världen.

Lite mer statistik om antisemitism i EU från FRA, 2018.