Etikettarkiv: Flyktingar

Media grävde sin egen grav – är upprättelse möjlig?

Det kan inte vara lätt att arbeta inom svensk media idag. Speciellt om du jobbar med nyhetsrapportering och värnat om ditt jobb det senaste decenniet. Den ökända åsiktskorridoren var inget annat än en ren lögn enligt Aftonbladets Anders Lindberg.

Så ni förstår nog min förvåning när Expressen som första tidning faktiskt kunde gå ut och erkänna hur illa det ser ut att bli i framtiden, detta också i samband med insikten om de ekonomiska konsekvenser COVID-19 bar med sig. Blev uppriktigt chockad och imponerad över den tydlighet man lyckades lägga fram situationen med. Nu finns det ju betydligt värre exempel än just Expressens journalistik vad gäller mörkande och att propagera för den fanatism och förnekelse vi levt med under en längre tid – men jag har fortfarande mina reservationer.

Det tar i snitt 13 år i Sverige innan hälften av de utlandsfödda kan försörja sig själva. När varslen, konkurserna och arbetslösheten nu stiger blir integrationsskulden akut”.

Det är så man inleder texten signerad av ledarredaktionen. Rakt och tydligt. Hur kommer det sig att detta problem inte lyfts i media varje dag med tanke på den konsekvens det kommer ha på oss alla gemensamt?

Sverige har misslyckats med integrationen i högkonjunktur. Nu befinner vi oss i en kris som accelererar snabbare än finanskrisen. Det behövs en fokuserad integrationspolitik för att fler ska få jobb. Krav på att lära sig svenska måste kopplas till försörjningsstöd, medborgarskap och möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Det bör kombineras med inträdesjobb med lägre ingångslöner, satsningar på yrkesutbildningar och bidragstak”. 

Lustigt. När det är precis dessa förslag som i fem års tid klassats som så pass rasistiska, att även en fjant som jag kan bli kallad ”fascist”, ”SD-troll” eller spridare av ”högersörja”. Det är en skam att ledare tillåtit splittringen av landet att gå så långt så det är öppna gränser eller nazism som målas upp som möjliga alternativ. När de flesta egentligen bara kräver lite sunt förnuft. Att lära sig språket har inte minst visat sig vara ett rimligt krav i dessa coronatider.

Men oavsett vilka integrationssatsningar som görs de kommande åren går det inte att komma ifrån volymfrågan. Sverige måste hålla antalet asylsökande lågt under lång tid framöver”.

Märkligt… Tycker mig ha hört många röster från flera olika håll hävda bestämt, att det är just mängden av människor som varit det stora problemet. Vi hinner helt enkelt inte med oss. Det var redan innan ont om plats. Bördan blir för stor på samhället.

Medias framtid

Mediehusen står inför en kollaps som man från politiskt håll kommer göra vad man kan för att förhindra. Frågan är hur mycket man vågar eller ens kan fortsätta slänga efter en branch som redan förlorat majoriteten av sin talang till fristående konkurrenter, med läsare som frivilligt betalar för deras tjänster.

Den läsarkrets som kommer hänga sig kvar är rimligtvis tekniskt okunniga och visst vänsterfolk (både identitetsvänstern och de som ännu tror att socialismen slåss för arbetare).

Kommer de stora mediehusen ha någon skuld i den samhällsutveckling som förhoppningsvis alla nu kan se växa fram? Detta till följd av en vårdslös hantering av migrations- och integrationsfrågor man medverkat till att driva fram. En mycket rimlig fråga att ställa sig i sammanhanget med tanke på det bristande omdöme man uppvisat, för att inte tala om att man övergett uppdraget med objektiv rapportering, Den energi man lagt på att demonisera Sverigedemokraterna genom åren har definitivt hjälpt att framkalla reaktionen bland övriga partier att gå i rakt motsatt riktning långt innan migrationskrisen och fram till dags datum.

Vill vara tydlig med att man inte enbart kan skylla på medierapporteringen. Det här är ett problem med många aktörer och faktorer att ta i beräkning. Den dysfunktionella relationen mellan media och politiken är en lång, men framöver viktig berättelse om värdet av en objektiv medieapparat. Men det är också påverkan av sociala medier och ”kändiselitens” behov av att visa upp hur godhjärtad och fördomsfri man är. Trots det faktum att de flesta inte ens skulle köra med låsta dörrar genom ett av de områden man nu fyllt med människor utan minsta koppling till resten av samhället. Hycklar bäst som hycklar sist.

Problemet med detta spel är precis som i klimatdebatten och nu senast corona-”alarmismen”: när fakta läggs på bordet och deras dynga sjunker som en sten hoppar man bara vidare till nästa punkt, där man fortsätter polarisera utan att någon i maktställning smäller näven i bordet och kräver bättring och att sanningen får höras.

Ledartexten från Expressen HÄR

Ytterligare text om statens låtsasjobb HÄR

Miljöpartiet de onödiga

Ibland har det känts som att MP har suttit på makten sedan 2010 när man tänker på hur mycket inflytande de faktiskt haft i flera väldigt stora politiska frågor. Samtidigt så har det varit några tunga år för Miljöpartiet de gröna när det kommer till förtroendet.

Migrationspolitik

Efter riksdagsvalet 2010 blev den nu f.d. Alliansen största block – utan egen majoritet. Detta var också året som Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen med fler mandat än Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet. 2011 kom därför Migrationsuppgörelsen där Alliansen och MP gemensamt tog tag i asyl- och migrationsfrågan. Anledningen till detta var att utesluta SD från inflytande i saken. Samarbetet hade såklart stora fördelar för MP som fick igenom sin politik.

Sammanfattning av överenskommelsen.

Fredrik Reinfeldt kom att kalla överenskommelsen ”historisk” och att den ”lägger en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik”. De följande åren kom beslut om vilka regler som skulle komma att gälla. Några av de saker MP skryter med att man lyckats ”åstadkomma” går att läsa om på Miljöpartiets hemsida:

2013:

~ Papperslösa människor får kraftigt utökad rätt till hälso- och sjukvård. (Att låta människor som inte har rätt att befinna sig i ett land ta del av dess förmåner väcker såklart känslor hos invånare)

~ Papperslösa barn får rätt att gå i skola. (Absolut, barn är barn, de bär inte ansvar för vuxnas oansvariga beslut)

2014:

~ Lättare för svårt utsatta och sjuka barn att få stanna i Sverige. “Särskilt ömmande omständigheter” införs. (bl.a. de apatiska barnen – där det nu börjat komma fruktansvärt tragiska berättelser om hur föräldrar utnyttjat och vanvårdat sina barn för uppehållstillstånd)

~ Kommuner hindras neka till att ta emot ensamkommande barn. (because big brother said so)

Regeringsparti på svaga grunder

Så kom då valet 2014. En valrörelse där den politik man ville bedriva var obefintligt då det enda väsentliga var att tydliggöra hur mycket man inte respekterar SD. En sak som bekräftades var såklart Åsa Romsons dröm om en värld utan gränser: ”Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo”. Detta visar på en otroligt naiv syn, både på världen i stort, hur kulturella betingelser kan komma att strida mot varandra, samt en bristande verklighetsförankring. Hennes kommentar går att se på Youtube tillsammans med Reinfeldts nästan kusligt exakta beskrivning av det framtida Sverige för väldigt många (2:10 min). Märk väl den arroganta och nedlåtande responsen från flera partier när det kommer till folkets oro för den kommande migrationen. Antingen så är man så frånkopplad att man inte ser potentiella risker eller så gör man verkligen allt för att framhäva hur SD minsann bara är alarmister. Lögner eller okunskap, jag vet faktiskt inte vad som vore värst.

Det som följde var ett väldigt splittrat valresultat. Inget av blocken hade majoritet och det uppstod en regeringskris efter att SD som vågmästare informerat om deras avsikt att rösta för Alliansens budgetförslag. Värt att notera är att Alliansen vid det laget arbetat för att få en överenskommelse med Socialdemokraterna om att släppa fram det största blocket, för att på så sätt isolera SD. Men Stefan Löfven nekar till förslaget och man avsåg att utlysa extra val i mars 2015. Under presskonferensen konstaterade MP:s dåvarande språkrör Gustav Fridolin att ”Vi går till val för att vi aldrig kommer låta Sverigedemokraterna diktera villkoren för Sverige”. Ett parti som förespråkar 6,89% har alltså som mål att stänga ute åsikterna bland 12,86% av folket.

Men det blev inget nyval. Istället följde något av det mest odemokratiska som iallafall jag upplevt politiskt – decemberöverenskommelsen. Regeringen och Alliansen kom överens om att släppa fram Löfven och hans minoritetsregering var garanterad att få igenom sin budget. Löfven röstades fram som statsminister efter att Alliansen och V lagt ner sina röster (132 Ja, 49 Nej och 154 Blanka) och trots att 6 av 10 väljare röstat till höger om det rödgröna blocket, fick man acceptera att det nu var S+MP som styrde.

Cirkusen 2015

Kaoset som kom under hösten, och de två sidor som bildats var smärtsamt att bevittna. Efter att man lovat guld och gröna skogar till alla som tog sig till Sverige blev man förvånad när folk faktiskt dök upp. Väldigt mycket folk. Det högsta antalet man tidigare tagit emot var de drygt 84.000 personer som kom från Balkankriget. Den siffran passerades i mitten av oktober och vid årets slut så var det totalt 162 877 personer som sökt asyl i Sverige. Enligt Aftonbladet så hade 60 501 av dessa fått permanent uppehållstillstånd när deras granskning släppts.

Rekommenderar alla att läsa granskningen själva då den även innehåller intervjuer med människor som alla har en djupt sorglig berättelse att dela med sig av, samtidigt som de alla har hopp om framtiden.

Jag minns Åsa Romson tårar, när hon tvingades upplysa väljarna om skärpta gränskontroller. För åter igen, så är MP såklart stolt över vad de lyckats ”åstadkomma” gällande migrationen:

2015

~ Över 160 000 människor söker asyl i Sverige. Det hade inte hänt om M och SD hade fått igenom sina förslag om att direktavvisa människor vid gränsen. (Nej. Troligen inte)

~ I ett exceptionellt läge, för att förhindra en ännu hårdare politik, gör MP i regeringen till slut upp om en tillfälligt mer restriktiv flyktingpolitik. (detta sker efter att Migrationsverket erkänner att de faktiskt går på knäna och går ut med en begäran om att stänga gränsen då man inte längre kan garantera ett värdigt asylmottagande)

Några andra anpassningar som kom som en följd av den nya flyktingplanen redogörs också. Som att de barn och barnfamiljer som kom innan lagen presenterades inte ska drabbas av de restriktivare reglerna. Samt att de som kom innan lagen presenterades ska ha rätt till familjeåterförening.

Det jag undrar är väl egentligen varför man valde att agera som man gjorde om man nu var intresserad av ett humant flyktingmottagande? Samtidigt var det tal om att man förväntade sig att det skulle komma en stor andel högutbildade flyktingar, att man skulle tjäna på det osv. Min syn var väl den att man gott och väl kunde ta in människor av rent medmänskliga avsikter. Flyr man från våldsbejakande fundamentalism så bör omvärlden besvara det med en hjälpande hand.

Men varför kräva att människor skulle behöva vidröra svensk mark för att få möjligheten att söka asyl? Varför inte tillåta att man ansöker från sitt hemland? Eller eventuella ambassader på vägen? Där man kunnat fylla i ansökan för sig själv och eventuell familj och sedan anordna en säker transportering till Sverige.

Detta skulle dock kräva att man har möjlighet att identifiera sig för att inte systemet ska utnyttjas. Kan man inte ens stärka sitt namn låt säga, så blir det såklart svårare. Men jag tänker ändå att om man på riktigt värnade om barns trygghet och att familjer ska få hålla ihop så måste det ha funnits bättre sätt än att uppmana människor till att betala smugglare för att ta den livsfarliga resan över Medelhavet. Menar man att detta var det ultimata sättet att hjälpa folk i nöd och inte genom samarbete med organisationer på plats (och dessutom slippa sluta avtal med Turkiet), ja då har man också en stor skuld i alla dödsfall. Alla de som utnyttjats, blåsts på pengar, eller på annat sätt tagit skada på väg in i Europa.

Andra kritiska ögonblick med MP

Men den viktigaste frågan för Miljöpartiet är ju såklart miljön. Men det har visat sig att inte ens detta tycks man ha speciellt bra koll på. För trots ett kontinuerligt skambeläggande av glesbygdsbor, höjda skatter och högre summor till diverse miljöprojekt så har det inte haft någon större effekt. Tvärt om så har det visat sig att de nedåtgående växthusgasutsläppen i Sverige har avtagit och nu till och med ökat från tidigare år.

Per Bolund förklarar hur klimatutsläppen kan ha ökat trots Miljöpartiet i regeringen

Som programledaren konstaterar så minskade utsläppen under Alliansens andra mandatperiod och att det nu har börjat öka.

”Andra kvartalet 2019 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en ökning på 1,1 procent jämfört med samma period 2018. Svensk BNP under samma period steg med 0,6 procent” (SCB)

Detta kan Per Bolund förklara bort med att det var lågkonjunktur och högre oljepriser under Alliansen. Dessutom fanns inga nya klimatförslag vid deras inträde i riksdagen, menar Bolund. ”Det var helt tomt i lådorna”. Indeed.. Men som Miljöparti – ett parti för miljön, kan jag väl tycka att alla eventuella förslag som redan fanns rimligen då bör ha bytts ut till något bättre, något eget, eftersom man utgör sig för att vara det miljömedvetna partiet. Sen tycker jag att vi kan kolla på den där grafen en gång till. Nog måste borgarna ha gjort nånting rätt ändå?

Svenska fossila CO2-utsläpp 2008 – 2018 färgkodade efter regering:

Visst värnar jag om miljön och att jag som ung tänkte att ett parti som kan influera till ett bättre klimat, det är nog en bra sak. Antar att det bara är att vänta på att ett sådant parti dyker upp.

Ytterligare en fråga som man lagt sina gröna små fingrar på är skolan. Det här utspelet kom som en riktig överraskning för min del.

”Kommunerna bör säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund”. Så inleder Per Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP) sin artikel, då de tycks ha kommit fram till att skolan inte är jämlik. Målet är nu att göra den jämlik igen. Detta vill man göra genom att kommunerna tar ansvar för att fördela elever baserat på etnicitet och social ställning i någon form av sjuk ras-tombola.

Man fortsätter: ”Även om kommuner i dag är ganska låsta av lagstiftningen gör många kommuner mycket för att motverka effekterna av skolsegregationen. Alla kommuner borde få i uppgift att säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund i klassrummen”.

Att man ska börja uppvisa auktoritet på det här sättet känns jävligt läbbigt. För att inte tala om förvirrande med tanke på att inte tycks vilja förstatliga skolan.

Men det faktum att MP vill omlokalisera barn för att desperat försöka förbättra resultatet av deras sociala experiment känns också out of character, att se brister i sitt eget agerande. Vi snackar ändå om samma gäng som knappt kan hålla tårarna borta när de pratar om vår mångkultur, när sanningen är att samma muppar är ansvariga för det apartheid liknande system som man lyckats utforma på imponerande kort tid.

Skulle vilja se samtliga Miljöpartister föregå med gott exempel och flytta ut till varsin förort där man nu plötsligt tycker att det är för homogent och sätta sina barn i närmaste kommunala skola. Kom igen – det är för mångkulturens skull!

Allvarligt talat. MP – slit inte ifrån barn sin trygghet och sina vänner med förhoppningen att de ska lösa eran misslyckade migrationspolitik. Vi kan bara hoppas på att det blir nyval innan ni hinner göra mer skada.

Förhoppningsvis ser siffrorna ännu bedrövligare ut efter den senaste månaden. Vet inte vad ni vet som tillåter er att ha ett så fast punggrepp om Löfven, jag vet bara att jag är beredd att ta vad som helst över det vi har nu.

Svenska opinionsläget januari 2020

Miljöpartiet. De har bidragit med så mycket ändå. Många skratt har det blivit och jag ska inte ljuga, för en och annan panikattack är de också ansvariga för.