Etikettarkiv: Unni Drougge

Hur ”feministerna” skändade metoo-rörelsen

Jag blir så oerhört uppgiven när jag läser den här typen av journalistik och jag hoppas innerligt att ingen heller låter sig påverkas av kompromisslösa radikalfeministers åsikter. För det enda de har gjort för jämställdheten är att kapa en rörelse som hade kunnat hjälpa kvinnor och män föra en dialog om hur vi kan förebygga och bekämpa faktiskt förtryck och våldsutövande mot kvinnor. De flesta män jag träffat i mitt liv har ändå gett intrycket av att de skulle gå över lik för att kvinnorna i deras liv ska kunna känna sig trygga i samhället och om de utsätts för ett brott, ska de inte behöva oroa sig för att inte bli trodd.

Men istället ser vi dessa ”feminister” hjälpa till att stärka misstron mot kvinnor och deras anmälningar. Men inte nog med det, de har dessutom aktivt betonat för kvinnor att det inte är någon idé att anmäla sexualbrott då det är så få som faktiskt leder till en dom. Har man hängt med i debatten som ägt rum de senaste åren och framförallt den senaste tiden, så har man kunnat se alla dessa kulturskribenter tillika propagandister bjudas in för att gapa om patriarkatet och bemöta alla som är det minsta skeptisk med en nedvärderande ton. Den senaste debatt jag såg på ämnet metoo var i Opinion live, där Unni Drougge stod och beklagade sig över att barn och kvinnor är rättslösa för att vi lever i ett land där en anmälan per automatik inte leder till en fällande dom. För övrigt är jag förbannat trött på att höra folk likställa kvinnor med barn, att det bara är hjälplösa små varelser. Jag trodde kvinnokampen handlade om att vi är starka, kapabla individer.

Källa: Instagram Cissi Wallin

Skribenten menar att domen mot Cissi Wallin är en signal riktad till hela metoo-rörelsen. Alltså att domen på allvar skulle betyda att kvinnor inte längre har rätt att dela med sig av sina upplevelser. Den här retoriken är farlig – för att inte tala om att den tydliggör att man egentligen inte är ute efter sanningen eller rättvisa. Jag tänker att det finns två tänkbara förklaringar till att man som Kajsa Ekis Ekman kan ha en så extrem tolkning av domen att det rent av skulle vara ett hot mot kvinnors yttrandefrihet. Antingen så är hon så radikaliserad att hon är övertygad om patriarkatets maktutövning och aktiva kvinnoförtryck och helt enkelt inte kapabel att se på saken ur ett annat perspektiv, eller så spelar sanningen ingen som helst roll utan man agerar helt utifrån en gruppmentalitet, det viktiga är att vinna poäng. Jag är inte säker på vilket alternativ som är mer obehagligt.

”det är stor skillnad på att dela med sig av något man varit med om och att peka ut en icke-dömd person som våldtäktsman” 

Kajsa har rätt i en sak: ”Kärnan i metoo-rörelsen är att kvinnor har rätt att tala öppet om sexuella övergrepp och trakasserier”. Absolut. Men hon fortsätter med påståendet att domen på något sätt bekräftar att detta nu skulle vara brottsligt. Nej, det är inte brottsligt. Däremot så är förtal det. Wallin har delat med sig av en sexuell situation där hon upplevde att hon blivit våldtagen. Men hon har också valt att hänga ut personen i fråga med namn på sociala medier, detta trots att förundersökning både inletts och lagts ner. Jag är säker på att det finns fall där förövare kommer undan. Rättelse – jag vet att det är så, och utan att lägga några personliga värderingar i det specifika fallet så anser jag ändå att det är stor skillnad på att dela med sig av något man varit med om och att peka ut en icke-dömd person som våldtäktsman. Jag vet inte vad som hände den kvällen, inte heller hur situationen upplevdes av de inblandade. Men jag vet att man i en rättsstat bör värna om principen oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Många upplever att rättssystemet ofta sviker, men lösningen kan inte vara att vi inför egna domstolar i sociala medier. Är det så att vi värnar om jämställdhet så bör vi fokusera på det mest akuta – nämligen att återta ordet feminism från de rent av populistiska händer som det just nu ligger i. För så länge man låter extrema grupper agera representanter i frågan så kommer vi inte komma framåt.

Kajsa Ekis Ekmans artikel i Aftonbladet – Domen mot Wallin är riktad mot hela Metoo

Unni Drougge, David Eberhard m.fl. debatterar metoo-rörelsens utveckling – Opinion live